Chuyển tới nội dung

5S Online – Tập 498: Quyết sủi bọt – Phần 1Have fun to watch

Tag: 5s online, 5sonline, 5s online việt nam, vietnam, chi pu, bê trần, quyết đại ca, anh vũ, trang cherry, vân navy

Xem thêm bài viết Giải Trí khác: https://muahangvn.com/category/giai-tri

Nguồn: https://muahangvn.com

Rate this post

Originally posted 2020-11-06 10:43:21.

39 bình luận trong “5S Online – Tập 498: Quyết sủi bọt – Phần 1”

 1. 😍😍😍😍😍😍😍😍😗🤗😙😍😙🙂😙🤗🙂😙😎🤨🤗😙🤗😆🤗😗🤗🤗😗🤗😆🤗😗🤗😗🤗🤔🤗🤔🤗😗🤗🤗😗🤗😗🤗😆🤗😆🤗😗🤗😗🤗😗🤗😗🤗😗🤗🤔🙄🤨😓😪😴🤤😴☹😲😓☹😓☹😓☹😓☹😓😲😓😲😴😲😴😲😲😴😲😴🤤😴😲😴😝😴😝😓😝😴😝😴😝😴😠😱😠😱😠😱😠🤒😠🤡😠😱😠😱😠😱😠😳😠😠😳😠😳😠😳😠😳😠😳😠😳😠😳😠😳😠😱😠😳😠😱😠😱😠😱😱😡😍😉😍🙂🤨😶😙😶🙂😃😉😆😗🤗😗🙄🤩😀😅🤩😗😘😆😍🤗😊🙄😙😍😙🤩😙🤩😙🤩😙😏😏🤨🙄🙂😙🤗😙🤗🙂😙🙂🙂😉😎😙🙂😙🙂🙂😗🙂😗🙂😗🙂😙🙂🙂😉🙂😙😎😎😍😉😍😍😉😍🤩🤩😙🤗😗🤗🤔😏😍😅😎😙🤗😙🤗🤩🙄🤨🙄🤨🙄😲☹😔😭😭😖😤😤😝😔🤤😌☹☹😌☹😣☹😒😫😔😲😔😢😢😲😔😲😲😔🤤😥🤤😌😲😔😲😔😲😖😢😢😖😢😢😖😢😖😤😤😖😲😔😲😥🤤😢😔😢😔😲😔😢😖😢😢😢😖😢😖😲😖😲😔😲😔🤤😔🤤😌🤤🤬🤬🤕🤬🤕🤬🤬🤬🧐🤬😳🧐🤬🧐🤕🧐🧐🤒🧐😳🤬😠😡😡🤯😠🤯🤯🤯😷😷🤒😇🤒🤓🤠🤓🤮🤮🤮🤮🤬😿😹😿😹😿😹😿😹😿😿😹👦😹👦🙀🤮🤕🤭👩‍🔧👩‍🔧👨‍🌾👩‍🏫👩‍🌾👨‍🏭👳‍♂️👳‍♂️💂‍♀️🕵️‍♂️🕵️‍♂️💂‍♂️👸💂‍♂️👸👨‍🚒👱‍♀️💂‍♀️👱‍♀️💂‍♀️👱‍♀️💂‍♀️👱‍♀️💂‍♀️👱‍♀️💂‍♀️👱‍♀️👱‍♀️💂‍♀️👱‍♀️💂‍♀️👱‍♀️🧟‍♀️🧝‍♀️🧟‍♀️🧝‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧝‍♂️🧟‍♀️🧝‍♀️🧟‍♀️🧝‍♀️🧜‍♂️🧙‍♀️🧜‍♀️🤶👯‍♂️👯‍♂️🚶‍♂️👯‍♂️👯‍♀️👩‍👧‍👦👨‍👧👩‍👧‍👦👩‍👧‍👦👎🤛👎🙌🤟👐👏🤛💅💅✊✋👊🤛👊🤛👏👏🤛👏🤛👏🖐✊💖💖💗💖💙💜💙💓❤❤❤🧠😍😗😍😗🤗😗🤗😎😗😎😆😍😍😗🤗😗🙄🙄🤨🤨🤗😍😙😍😙😍😙😉🤗🤗😉😍😉😍😍😉🤗🤗🤗🤗🤗🤗😙😍😙😲😲😲😲😲😔😲😔😲😓😲😓😲😓😲😓😢😖😢😤

 2. {

  "ns": "yt",

  "el": "detailpage",

  "cpn": "qU8ijz9EWxUuhcJw",

  "docid": "Gn_DxqQcPeU",

  "ver": 2,

  "referrer": "https://www.youtube.com/",

  "cmt": "106.873",

  "plid": "AAV7aiiHnNjeYz0r",

  "ei": "KGT5W7frBc-ugQOgvrPQAw",

  "fmt": "244",

  "fs": "0",

  "rt": "48.151",

  "of": "JFnYSS0ecB1_ujOX0QBckQ",

  "euri": "",

  "lact": 9,

  "cl": "222158538",

  "mos": 0,

  "state": "8",

  "vm": "CAEQARgE",

  "volume": 100,

  "c": "WEB",

  "cver": "2.20181117",

  "cplayer": "UNIPLAYER",

  "cbr": "Chrome",

  "cbrver": "70.0.3538.102",

  "cos": "Windows",

  "cosver": "6.1",

  "hl": "vi_VN",

  "cr": "VN",

  "len": "902.441",

  "fexp": "23710476,23717249,23721698,23721898,23723208,23729442,23733013,23737832,23744176,23749402,23751767,23752869,23755886,23755898,23762650,23763106,23763127,23763463,23764065,23765548,23768465,23769829,23772104,23772261,23774007,23774272,23774307,23774307,23777499,23778305,23778493,23779177,23779860,3300101,3300132,3300161,3313321,3314088,9449243,9471239,9474469,9485000",

  "feature": "g-high-rec",

  "afmt": "251",

  "at": "2_3",

  "vct": "106.873",

  "vd": "902.441",

  "vpl": "0.000-0.458,61.143-106.873,",

  "vbu": "0.000-10.001,60.001-170.001,",

  "vpa": "0",

  "vsk": "0",

  "ven": "0",

  "vpr": "1",

  "vrs": "4",

  "vns": "2",

  "vec": "null",

  "vvol": "1",

  "totalVideoFrames": 1234,

  "droppedVideoFrames": 0,

  "lct": "106.733",

  "lsk": false,

  "lmf": false,

  "lbw": "2083447.907",

  "lhd": "0.182",

  "lst": "0.000",

  "laa": "itag=251,seg=16,range=2023697-2132983,time=160.0-170.0,off=0,len=109287,end=1",

  "lva": "itag=244,seg=37,range=12311730-12611923,time=189.4-194.6,off=0,len=300194,end=1",

  "lar": "itag=251,seg=16,range=2023697-2132983,time=160.0-170.0,off=0,len=109287,end=1",

  "lvr": "itag=244,seg=37,range=12311730-12611923,time=189.4-194.6,off=0,len=300194,end=1",

  "lvh": "r6—sn-8qj-8ppe",

  "lab": "0.000-10.001,60.001-170.001,",

  "lvb": "0.000-10.240,56.320-194.560,",

  "ismb": 8790000,

  "relative_loudness": "-4.649",

  "optimal_format": "480p",

  "user_qual": "auto",

  "debug_videoId": "Gn_DxqQcPeU",

  "0sz": false,

  "op": "",

  "yof": false,

  "dis": "",

  "gpu": "ANGLE_(Intel(R)_HD_Graphics_Direct3D9Ex_vs_3_0_ps_3_0)",

  "cgr": true,

  "debug_playbackQuality": "large",

  "debug_date": "Sat Nov 24 2018 21:48:53 GMT+0700 (Giờ Đông Dương)"

  }

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Owned by muahangvn.com DMCA.com Protection Status